Oreoshake

To the  pet  cat she  is an  angel ,at  times

Nothing  but a real itching bug  in  my t-shirt

When the  chocolates   are shared   she forgets

The division chapter she had done in school

Still i love her!

Sitting   across the   table

In lovely gardens ,we taste desserts

Really  her portion looks bigger

With  more chocolate chips  on top of it

Still  i  love  her!

Oreo  happens  to be  of her kind

Goodness  hidden in layers  tasty

Today she might  make a pretty    face

And  proclaim ” milk    shake   ready”

Yes! I  want  that!

Rich in flavour ,chocolate cream

Can you  see ? froth and  crumbs

With each sip my tongue feels  cold

But the   warmth  covers my heart

Oh!tasty Oreo shake!

Resisting the desire to finish off

She shares the spoon for a quick lick

This  little sister of mine is a gem.

Happy are we when a snack  is shared

To smile  and shake !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

സൗന്ദര്യലഹരി 

 ഇന്നേതു സുന്ദരവർണ്ണമണിയും ഈ കാനനം
                                            പക്ഷിമൃഗാദികളും
കൊന്നപ്പൂക്കൾ നിറയെ വിരിഞ്ഞു സ്വർണ്ണ
                                                    ശോഭായണിഞ്ഞിവിടം .
സുന്ദരമീ ഹരിതവർണം മൂടി നിൽക്കും
                                                 മരത്തലപ്പും
മറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടവിടെ ചിറകുനീർത്തി-
                                                 പ്പറക്കാനൊരു കിളി .
കളകളം പാടി പറന്നുപൊങ്ങുമിനി വാനിലീ
                                                  മഞ്ഞക്കിളി
മധുരമൂറും  പഞ്ചസാരപ്പഴം ,കാറ്റിലാടും  മാമ്പഴവും
                                                          വിരുന്നാകുന്നു .
പക്ഷികളിലഴകേറും  മയിൽ പീലി നീർത്തും
                                                             നേരം
മഴമേഘങ്ങളാർത്തു  മണി മുത്ത്
                                                     പൊഴിക്കുന്നു .
മണ്ണിലേക്കുൾവലിയാൻ മടിച്ച ജലം ,സുന്ദരമൊരു
                                                                       കാഴ്ചയതിൽ
 ഉയരെ തെങ്ങിൻ തലപ്പും അവിടെ ചിറകു നനഞ്ഞ
                                                                      കിളിയും .
ഭൂവാസികൾ തണൽതേടിയെത്തും മര-
                                                              ച്ചോട്ടിലൊരു
 മെത്തയൊരുക്കുന്നു  പുൽനാമ്പുകൾ ജലകണം
                                                                          പേറി.
നീരാവിയായിനി  വീണ്ടും ഉയരും  ജലപ്പരപ്പിൽ
                                                                 നിന്നും
നിറഞ്ഞൊഴുകും പുഴയായും കടലലയായും
                                                                      ഉയരും .
സുന്ദരമീ കാഴ്ചകൾ ,മനസ്സ് നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞൊഴുകും
                                                                                 ലഹരി
തീരുമോ നാളെയിതെല്ലാം ഓർമ്മയായി ,കണ്ടുമറന്ന
                                                                                   കിനാവായി .
ഇടറിവീണ പ്രകൃതി ,മണ്ണടിഞ്ഞ ശോഭ,  ഭൂമിക്കിനി
                                                                       എവിടെ ഭംഗി ?
നുരപൊന്തുകയില്ല ചുടുമണലിൽ ,നദി പതഞ്ഞൊഴുകുമോ
                                                         തീയിലമരും കാട്ടിൽ?

Handful of hope

We never cheer for anybody who missed it ,                                                                                                                                           just missed it.

The crowd jostles behind the winner, the winner                                                                                                                                just to touch him

What will the runners up do? just run more  to                                                                                                                                     win some day

What will the losers do? be heart broken and blame                                                                                                                                       their luck

Lonely turns the minute hand  as each moment drags                                                                                                                                   behind  in despair

Average is  not going to  look like best, better                                                                                                                                             make it fast for first.

They say for me ,triumph  advertises   destiny improbable  ,                                                                                                my battle   utterly  fruitless.

 

 

A  day will come ,a time for me, when the    gazes turn                                                                                                                                        to   find my face.

Waiting endless for that   dawn when   my   dream   walks  to                                                                                                                                         reality waking

Put  some  more effort,  real  struggle and a true wish to go for                                                                                                                                         sheer  heights.

A day to discover   the  real  me  standing  with my   trophy  awarded                                                                                                                              for a loving heart

A  turbulent mind yet  sawing  out hope,  just a handful of hope ,                                                                                                                               searching   greater  delight.

മേഘസന്ദേശം 

 

ഉയരങ്ങൾ താണ്ടുമ്പോൾ കിളി
തെന്നി നീങ്ങുമൊരു  മേഘത്തെ കണ്ടു .
പോകുവതെങ്ങോട്ടു നീ പാറി
അറിയുന്നുവോ , കാറ്റിലൊഴുകി , ഗതിമാറി
നിൻ നിറമാട്ടെ നിനക്കില്ലുറപ്പു
പകരുന്നു സൂര്യൻ നിറഭേദമെല്ലാം
ഞാനെന്നുമീ  പനംതത്ത  പച്ചക്കിളി
മാറുന്നു നീയിനി കരിമേഘമായി, ഇടിമുഴക്കി .
art by Shreya Susan Zacharia
നീ ചിലപ്പോൾ ഒരു നനുത്ത തൂവൽ  പോലെ
വാനമാം  വയലേലകളിൽ മെയുമാടുപോലെ
മേഘസ്തംഭത്തിലൊളിച്ചിരിക്കും നഭസ്സിലുള്ളതൊക്കെ
ഭൂമിക്കു മുകളിലൊരു കുടയായി ,മഴയുടെ വഴിയായി .
ഞാനീ  ജീവിതം പാറി തിമിർക്കുന്നു
നീ കുളിർമഴയായി  പെയ്തു മണ്ണിലലിയുന്നു
നന്മ ചെയ്യുവാൻ സ്വയം ഉലഞ്ഞലിഞ്ഞ   നിന്നെ  ആരറിയുന്നു
തീ പാറും മിന്നലിലുരുകി വീണ നിന്നെ ആരോർക്കുന്നു
തത്തക്കിളി  നീ മറന്നുവോ ? കാണുമിവിടെൻ
ഓർമ്മയായ്  ഒരു പുൽമേടും ആമ്പൽകുളവും
പൂത്തുനിൽക്കുമീ  തണൽ മരങ്ങളും
മാനത്തു മായാതെ പുഞ്ചിരിക്കുന്നൊരു മാരിവില്ലും .

Finding Happiness 

Finding ones happiness is only by doing the things you like, that is real happiness. I write poems and stories and feel satisfied happy.

How do plants find happiness?

When the rain drops tickle their leaves and touch their hard outer tissues and soak their roots that are buried only to spread life on earth plants feel happy.
They bloom and dance with the breeze
say sweet tales to the butterflies
laugh aloud with every wind that caress their buds
they sing softly with birds
glow in the sunshine.

Only we humans, our actions make them sad. We choked them, stole their water.
We threw them out of their lands and killed their friends.
We can be happy only when plants are happy.

Image may contain: plant, nature and outdoor

How do animals find happiness?

Many animals do mostly live in groups which make them strong and confident. They share ,care, love and fight each other. Animals rescue their friends who fall in trouble, care for young ones who may not be their own.

Animals have their own laws to keep themselves and their habitat safe. These laws are unwritten but strictly honoured by the animal kingdom. This is a trait that we humans lost may be in the process of evolution.

Our urban culture leaves us with less time and concern for animals.Only animals want to share anything other than Facebook posts-ways to be happy with love and care.

“Strength of the pack is the wolf.

Strength of the wolf is the pack”-Jungle book

 photo by Mrs.Jessy Jacob  (Tanzania)
How   do humans find happiness?
We humans are strange. We  become happy at different  times by different reasons. All simple ways of finding happiness begins with love. Sharing caring, helping, even sacrificing one’s everything , fills you with joy.
       No other creature will find happiness in whining out jealousy through harm on members of its own kind. Do any other creatures enjoy hating  each other ? Their conflicts are only for having the resources they need to survive.
    We are slaves of our ego.That makes us intolerant. That closes all doors of happiness.
  Smile and the world smiles back  to you!
drawing by Shreya  Susan Zacharia

STORAGE WORRIES

Storage Worries

Written on the dry leaves are
Stories many, epics, mere
Love songs, prayers holy, 
Secret chants, riddles of the skies.

Written with a needle sharp
Striking no pain on the leaves
But the author’s heart bleeds
Will these be food for termites?

Or will research and medical studies
Go on my pamphlets well read
Will they crumble under history heavy
And the poems i wrote float in drains.

What I am…

WHAT I AM…

Why do you stare at me?
What makes you think I am odd?
My words are what I speak from my heart.
Why should I follow your rules to think?
My words make my world a free world
Where thoughts grow like green grass
And fly high like birds never ever caged.

My face washed with winds eyes filled with stars
I fear not what others think.
I care not how others feel.
I walk straight following my dreams
To get them , just a foot fall away.

2

Fragrance of roses

Unstoppable my tears flow

My grief rains what can gauge it?

When my sobs sink my heart

Nesting in my wails is not hope.

When soaked, my cheeks may smell

Of the depressing thoughts overpowering my mind.

The fingers that wipe my tears

And soothe my withering heart

Alone would sense my cheeks turn pink

Emanating fragrance of roses.

 

 

ഒരു പരിശ്രമം 

സേവനം സമൂഹത്തിനു  ചെയ്യണം
ദൃഢ പ്രതിജ്ഞ യെടുത്തു  ഞാൻ .
ഇന്നുറക്കമുണർന്നയുടൻ !
ധവള വർണ്ണമണിഞ്ഞു പതയും
ചുടു ദുഗ്ദ്ധം കൈതട്ടി താഴെവീണല്ലോ !
അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ !
വിശന്നുനിൽക്കുമാ വഴിവക്കു കുടിലിലെ
കരയുംഉണ്ണിക്കു പകുതി നൽകിയേനേ  ഞാൻ .
സൃഷ്ടിയോരോന്നും  കടന്നെത്തുമീ
ശാന്തമൂകമാം  അന്ത്യഗോപുരം .
സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നതിലേക്കവർ  സൂക്ഷ്മം !
നേരമൊട്ടുമിന്നില്ലെനിക്ക്
അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ !
കൂടെയിരുന്നു കേട്ടറിഞ്ഞേനേ ,
പല അമ്മൂമ്മക്കഥകളും
അപ്പൂപ്പൻ താടിയിലൊളിക്കും ഓർമ്മകളും .
ധീരനായ ജവാനെപ്പോൽ
ജീവിതമടർക്കളമായവർ
വേറിട്ട ശേഷി കൊണ്ടു  വിസ്മയം തീർക്കുന്നവർ
സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്താം  അവർക്കായി .
ഡിസംബർ മൂന്നിന് !
എനിക്കറിയില്ലല്ലോ
അവർക്കെന്തു വേണമെന്ന് .
ഒരധരവ്യായാമം , അർത്ഥശൂന്യമായ വാക്കുകൾ
പറഞ്ഞു തീർത്താലോ ?
പത്രത്തിലിട്ടാലോ?
“തെരുവുനായ്ക്കളലഞ്ഞു  നടക്കുന്നോ ?
കടലിരമ്പി കരകവർന്നെന്നോ?”
(മാലിന്യം ഞാനെവിടെ മറയ്ക്കും ?)
“തളരുന്ന ഭൂമി! തകരുന്ന അമ്മ!
 മാസങ്ങളായി മൂടുന്ന പുക “
ഞാനിപ്പോൾ ഏതു ശരിയാക്കും?
സകലതും സങ്കടകഥയല്ലോ
ആശയക്കുഴപ്പം !
ആശയകന്നു!
സാമൂഹ്യ സേവനം പിന്നെയാകട്ടെ !

ഉയരും കേരളം

റദ്ദായിപ്പോയ മത്സരങ്ങളിൽ അയച്ച രചനകൾ

1

നവകൈരളി

Image result for rise up kerala

 

ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച  സ്വപ്നം ,
എന്നുദ്യാനത്തിലെ പുഷ്പം
വിടർന്നിരുലന്നങ്കിെലിവ രണ്ടും !
ഒഴുകിമറഞ്ഞവ തോരാ മഴപ്പാച്ചിലിൽ .
കഴുകി ഉണങ്ങിയ മനസ്സുകളിൽ ഇനി
നിറച്ചു വയ്ക്കാം    കരുതൽ , പകരാം                                                                     സ്നേഹം അന്യോന്യം കലർപ്പില്ലാതെ!

പണിതുയർ ത്താം ഒരുമ, വേർതിരിവെന്തിന് ?
പുതു  പുൽക്കൊടിയോരോന്നും  ഉയരണം                                                   നെഞ്ചോടണച്ചീ മലയാളമണ്ണിനെ                                                                        കാവുകളും കുളങ്ങളും മടങ്ങി വരുമോ  ?
കാവൽ നിന്ന മലകൾ   നിലതെ  റ്റി , വഴിമറന്നു പുഴകൾ .

മറക്കരുതിനി  നഷ്ടമായ ജ്ഞാനം .ഇനിയും
കേരളമുയരണം ചെളി തുടച്ചു നീക്കി
ഒരുമനമായൊരു  ലക്ഷ്യമെത്താൻ
കരുത്തു പകരാം കൈകോർക്കാം .

സംരക്ഷിക്കുക, നാടിനെ  നാമറിയുക
നാശ മൂട്ടിയ   ശീലങ്ങളെ  പിഴുതെറിയാം .
മിന്നും മാതൃക ലോകം കാണും
അതിജീവനം , നവകൈരളീചരിത്രമെഴുതും .

 

2

മലയാള മണ്ണ് 

കളമൊരുങ്ങുന്നുണ്ടീ മണ്ണിൽ  മലയാളനാട്ടിൽ

കാലത്തിനൊപ്പം  കുതിക്കാൻ  വഴി തെളിക്കാൻ

ആതുരമല്ലിവിടെ  സംസ്കാരം ,കലയും വിദ്യയും

സുസജ്ജം ,പിണക്കം  മറന്ന പ്രകൃതിയും .

 

ജീവദായകമീ  മണ്ണും മലനിരയും കടലിരമ്പവും

സൂചനയെന്നുമി വിടുണ്ട്  മുന്തിയ പ്രതിഭതൻ

ഇന്നും  പിൻബലമവർ  പകർന്നുതന്ന ശക്തി

ഈ നാടിനുവേണ്ടി  സ്വയം മറന്നു നിലകൊണ്ടവർ!

 

Shining Path

You are turning a new leaf everyday

Searching a new meaning for every word

Telling a fresh tale to hide every failure.

Finding success is trouble unleashed.

Woes await you at every turn

Until you decide to proceed.

 

 

You will never be a star with

Your bright light visible far, as

Stars have to burn deep in space.

Only a ray among dark clouds!

 

Erring ways of thoughtless mind

Returns empty stranded in unknown.

Several  questions swarm the air

Rush under  the web of thoughts.

 

Into   the       folder of   mistakes your name added

Rectify the reason that pushed you in there.

 

Finding a way guided by confidence

Paved in courage strong, solid.

The efforts shine out there golden

Ecstatic in the luminous paths ahead.